Espai de treball interconnectat
 • • Optimització del metre quadrat
 • • Millora de la col•laboració
 • • Atreure, desenvolupar i retenir el talent
 • • Construir la marca de la Companyia
 • • Ajudar a millorar el benestar en el treball
  Media:scape
  La innovació arriba a l'oficina. La nova generació del treball espera que la tecnologia estigui disponible durant el dia, cada dia. Les empreses innovadores fan servir el media:scape de Steelcase, una combinació de mobiliari i tecnologia que permet presentar i intercanviar informació amb facilitat en les reunions de treball.
  Cadira Node
  Està dissenyada per a les aules i allà on es necessiti un espai de treball personal per escriure ajustable, seients que s'adapten perfectament a les diferents postures dels usuaris i espai d'emmagatzematge. Les seves rodes giratòries li proporcionen un elevat grau de mobilitat, fomentant així la participació i la comunicació a classe.
  Cadira idi
  Es tracta d'una butaca de treball i alhora de reunió i d'espera, la multifunció, ergonomia i disseny són els seus principals arguments; sincro, giratori i versatilitat els seus avantatges: una butaca totalment nova a l'oficina del futur.
 • 01 footer
 • 02 footer
 • 03 footer
 • 04 footer