Sòl tècnic
 • • Llosetes de fusta d'alta densitat revestides
 • • Llosetes de sulfat d'alta densitat revestides
 • • Llosetes encapsulades
 • • Estàndard
 • • Travessers
 • • Grans càrregues
 • • Accessoris
 • • Recobriments
  Sostre tècnic
 • • Perfileria semi-vista
 • • Perfileria oculta desmuntable
 • • Perfileria vista
 • • Metàl•lic
 • • Heraklith
 • • Acústic
 • • Aluminis
 • • Pladur vinílic
 • 01 footer
 • 02 footer
 • 03 footer
 • 04 footer